´ DeTao StudioDotan 德稻|渡堂海|生态建筑工作室 » Studio Team 工作室成员

CEO

Haim Dotan

 

Administration

Xiaoxue Li

Jia Ni1

Jia Ni

Design Team

yizhou xu

Yizhou Xu

Robben Bai

zhenlei shi2

Zhenlei Shi

Teaching Team

YANBIN YAO

Yanbin Yao

Chao Zhong